2008-11-12

w pierwszym rzędzie

Na świecie jest 6 miliardów ludzi,
prawdopodobnie większości wydaje się, że są wyjątkowi (?)
tak samo jak
Tobie (!)
niespełniony pracowniku agencji reklamowej
(!)
studencie 'wypełniony' zbędną wiedzą (?)

artysto, którego nikt nie rozumie (?)

nastolatku, który sam do końca nie jest pewny przeciw czemu się buntuje
(!)
gospodyni domowej, której życie miało przecież wyglądać inaczej (!)

NIE JESTEŚ
. (x)